२०८१ असार १२ मंगलवार

बिर्तामोड नगरपालिकाको बेरुजु २४ करोड ६० लाख

बिर्तामोड । बिर्तामोड नगरपालिकाको बेरुजु रकम २४ करोड ६० लाख १६ हजार देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भर्खरै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदनमा बिर्तामोड नगरपालिकाको बेरुजु रकम २४ करोड ६० लाख १६ हजार देखाएको हो ।

नगरपालिकाको बेरुजु रकममध्ये कुर्ने पनि प्रतिक्रिया उपलब्ध बाँकी बेरुजू असुल गर्नुपर्ने ५ करोड ९११ लाख ७२ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने ११ करोड ५७ लाख २९ हजार, नियमित गर्नुपर्ने ४ करोड ५५ लाख ७९ हजार र पेस्की  २ करोड ५५ लाख ३६ हजार रहेको छ । पालिकाको गत वर्ष सम्म ३३ करोड २८ लाख १८ हजार बेरुजू बाँकी रहेकोमा यस वर्ष समायोजन र सम्परीक्षणबाट फर्छौट एवम यो वर्ष कायम भएको

बेरुजू समेत हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजू ५७ करोड ८८ लाख ३४ हजार रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै नगरपालिकाको लेखा परीक्षणबाट स्रोत र साधनको प्राप्तिको प्रक्षेपण यथार्थपरक नभएको, असुली लक्ष्यअनुसार नभएको, कर्मचारीको दरबन्दीअनुसार स्थायी पदपूर्ति नभएका कारण विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता नआएको, अनुदानको पर्याप्त अनुगमन नभएको, वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन नगरेको, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको, लगायतका ब्यहोरा लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ  । आम्दानी तथा खर्चको स्रेस्ता नगदमा आधारित लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पालिकाको पेस्की बाहेक सम्पत्ति तथा दायित्व यकिन हुने कुनै जानकारी नखुलाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

२०८० जेष्ठ २८, आईतवार प्रकाशित 0 Minutes 169 Views

ताजा समाचार