२०८१ असार १२ मंगलवार

मेचीनगर नगरपालिकाको बेरुजु १७ करोड २६ लाख

मेचीनगर । मेचीनगर नगरपालिकाको बेरुजु १७ करोड २६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ देखिएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालय भर्खरै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदनमा मेचीनगरको बेरुजु रकम १७ करोड २६ लाख ८४ हजार देखाएको हो ।

नगरपालिकाले सो सम्बन्धमा प्रतिक्रिया उपलब्ध नभई बाँकी बेरुजु असुल गर्नुपर्ने ३ करोड ५८ लाख १ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने ६ करोड ९ लाख ४३ हजार, नियमित गर्नुपर्ने ३ करोड ६७ लाख ९४ हजार र पेस्की बाँकी ४ करोड ५२ लाख ४६ हजार रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पालिकाको गत वर्ष सम्म रु ३० करोड ५६ लाख ७९ हजार बेरुजु बाँकी रहेकोमा हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु ४७ करोड ८३ लाख ६३ हजार रहेको छ । साथै, नगरपालिकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानको ढाँचा पुर्ण रुपमा प्रयोग गरी वित्तीय विवरण तयार गरेको छैन ।

नगरपालिकाको लेखा परीक्षणबाट स्रोत र साधनको प्राप्तिको प्रक्षेपण यथार्थपरक नभएको, असुली लक्ष्य अनुसार नभएको, कर्मचारीको दरबन्दी अनुसार स्थायी पदपूर्ति नभएका कारण विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता नआएको, अनुदानको पर्याप्त अनुगमन नभएको वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन नगरेको, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको लगायतका ब्यहोरा लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । आम्दानी तथा खर्चको स्रेस्ता नगदमा आधारित लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पालिकाको पेस्कीबाहेक सम्पत्ति तथा दायित्व यकिन हुने कुनै जानकारी नखुलाएको समेत प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

२०८० जेष्ठ २६, शुक्रबार प्रकाशित 0 Minutes 798 Views

ताजा समाचार