अब व्यक्तिको आम्दानीमा कति कर लाग्छ?

झापा । सरकारले व्यक्तिलाई लाग्ने आयकरको सीमा बढाएको छ । आइतबार बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अब वार्षिक ५ लाख रूपैयाँसम्म कमाउने व्यक्ति र दम्पत्तिका लागि ६ लाख रूपैयाँसम्मको आम्दानीमा १ प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने घोषणा गरेका छन् ।

त्यस्तै बीमा प्रिमियममा खर्च हुने ४० हजारसम्म रूपैयाँसम्मको आम्दानी पनि करकट्टी हुने भएको छ ।

हाल व्यक्तिलाई वार्षिक चार लाख रूपैयाँसम्मको र दम्पत्तिलाई वार्षिक ४ लाख ५० हजार रूपैयाँसम्मको आम्दानीमा एक प्रतिशत आयकर लाग्दै आएको थियो ।

अब भने ५ लाखरूपैयाँसम्म एक १ प्रतिशतको दरमा अर्थात् पाँच हजार रूपैयाँ लाग्छ । योभन्दा बढी सात लाखसम्म कमाइ हुन्छ भने ५ लाखभन्दा माथि सात लाख रूपैयाँसम्मको बाँकी रकममा १० प्रतिशत लाग्छ ।

यो भनेको अब सात लाख रूपैयाँ कमाउनेले ५ लाखसम्मको ५ हजार रूपैयाँ र २ लाख रूपैयाँको २० हजार रूपैयाँ तिर्नुपर्छ । यसरी सात लाख रूपैयाँ कमाउनेले कुल २५ हजार कर तिर्नुपर्ने भयो ।

त्यस्तै वार्षिक दस लाख रूपैयाँसम्म कमाइ हुनेले भने सात लाख रूपैयाँसम्मको २५ हजार र बाँकी रकममा २० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । यो भनेको दस लाख कमाउनेले सात लाखसम्मको २५ हजार रूपैयाँ र बाँकी तीन लाख रूपैयाँको ६० हजार रूपैयाँ हुन्छ । यसरी दस लाख कमाउनेले ८५ हजार रूपैयाँ कर तिर्नुपर्छ ।

त्यस्तै २० लाखसम्म कमाउनेले १० लाखसम्म ८५ हजार कर तिरेपछि बाँकी १० लाखमा भने ३० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ । यो भनेको बीस लाख कमाउनेले दस लाखसम्मको ८५ हजार रूपैयाँ र बाँकी दस लाख रूपैयाँको तीन लाख रूपैयाँ हुन्छ । यसरी बीस लाख कमाउनेले तीन लाख ८५ हजार रूपैयाँ कर तिर्नुपर्छ ।

वर्षमा बीस लाखभन्दा बढी कमाउनेले भने अहिले जस्तै ३६ प्रतिशतको दरमा कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।